Rich Media

Media & Ιn-Banner Video Standards

Τα rich media και το video εκμεταλλεύονται τη δύναμη της ευρυζωνικότητας και επιτρέπουν πολλές δημιουργικές δυνατότητες (interactivity, οπτικοακουστικό υλικό) που εμπλουτίζουν την εμπειρία του καταναλωτή.

Οι μορφές αυτές έχουν ονομαστεί interruptive formats, καθώς τραβούν την προσοχή του χρήστη από το περιεχόμενο της σελίδας. Interruptive όμως δε σημαίνει intrusive ή annoying, αν ακολουθηθούν μερικές απλές οδηγίες.

Η βασική αρχή πίσω από τα παρακάτω πρότυπα είναι ο σεβασμός προς τον καταναλωτή. Τα rich media θα πρέπει να γοητεύουν και να ενθαρρύνουν την ενασχόληση, και όχι να ενοχλούν και να εκνευρίζουν.

Ο καταναλωτής που νιώθει πως τον σέβονται ειναι ενας δεκτικός καταναλωτής.

Παράλληλα, η τυποποίηση επιτρέπει την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, γλυτώνοντας χρόνο και κόπο.

Τα παρακάτω standards και best practices αντανακλούν τις ιδέες που αναπτύχθηκαν και συμφωνήθηκαν μέσα σε ομάδες εργασίας του IAB, μετά και από διαβουλεύσεις με δημιουργικούς, media shops, Online media, παρόχους τεχνολογίας και πελάτες.

Για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Το μήνυμα και το δημιουργικό

Σε όλες τις μορφές δημιουργικού, προτείνεται το μέγεθος του αρχικού αρχείου να μην ξεπερνά τα 30Κ, ενώ αν περιέχει video, αυτό να μην ξεπερνά τα 15 δευτερόλεπτα σε διάρκεια.

Προτείνεται η διακριτική χρήση του label ‘Διαφήμιση’ ή ‘Advertisment’

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε στο μήνυμα εικόνες ή λέξεις που παραπέμπουν σε οικίες λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος ή δημοφιλών προγραμμάτων, με σκοπό την παραπλάνηση του χρήστη.

Μηνύματα που αφορούν σε κάποιο βραβείο θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες διαφήμισης.

Η χρήση εναλλασόμενων χρωμάτων υψηλής αντίθεσης δεν προκαλεί εντυπωσιασμό αλλά ενόχληση.

Ήχος

Ο ήχος θα πρέπει πάντα να είναι user-initiated, με μοναδική εξαίρεση αν αποτελεί κομμάτι άλλου stream που έχει ήδη αποδεχθεί ο χρήστης.

Κουμπιά Ελέγχου

Όλα τα διαφημιστικά formats που χρησιμοποιούν ήχο ή/και video θα πρέπει να περιλαμβάνουν κουμπιά ελέγχου (ήχος on/off, play, pause, stop).

Τα κουμπιά αυτά θα πρέπει

  • Να εμφανίζονται σε κάθε frame του video
  • Nα φαίνονται καθαρά (με προσοχή στη χρωματική παλέτα της σελίδας όπου φιλοξενείται η διαφήμιση)
  • Nα βρίσκονται σε θέση που φαίνεται καθαρά.

Κουμπί κλεισίματος (close)

Το κουμπί κλεισίματος θα πρέπει

  • Να εμφανίζεται σε κάθε frame του video
  • Να εμφανίζεται σε σταθερή θέση (την πάνω δεξιά γωνία του δημιουργικού). Σε περιπτώσεις expandable, προτείνεται να μην βρίσκεται στην expanded περιοχή
  • Nα φαίνεται καθαρά (με προσοχή στη χρωματική παλέτα της σελίδας όπου φιλοξενείται η διαφήμιση)
  • Να περιέχει είτε ενα Χ, είτε τη λέξη ‘CLOSΕ’ σε font size 16, ή και τα δύο

Σε περιπτώσεις expandable δημιουργικών, το δημιουργικό πρέπει να κλείνει αυτόματα μόλις το ποντίκι απομακρυνθεί από την περιοχή του expanded δημιουργικού.

Σε περιπτώσεις between-the-page (transitional) διαφημίσεων, η συνήθης πρακτική είναι η χρήση της έκφρασης ‘Skip Advertisment’ στο κάτω μέρος του δημιουργικού.

Τέλος, σε περιπτώσεις pop-ups ή pop-unders, ο browser παρέχει τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Frequency Capping

Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του διαφημιστικού όγκου στον οποίο εκτίθεται ο χρήστης κατά την επίσκεψή του σε ένα website, και του όγκου του content της σελίδας. Μεγάλη επαναληπτικότητα σε μορφές rich media εκνευρίζει τους χρήστες και αποδυναμώνει το μήνυμα.

Ως εμπειρικό κανόνα, κρατήστε πως οι χρήστες δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε περισσότερα από τρία ‘intrusive’ μηνύματα (rich media, pop-ups ή pop-unders) σε μία τυπική επίσκεψή τους σε ενα website.

Αλλαγές στο σύστημα του χρήστη

Οι τρέχουσες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν αυτόματα τις ρυθμίσεις του χρήστη, ή να του επιτρέπουν να κατεβάσει αρχεία.

Παραδείγματα αποτελούν (αλλά δεν περιορίζονται σε) άνοιγμα μιας νέας σελίδας ή ενός νέου παραθύρου στον browser, υπηρεσίες messaging, λογισμικό που θα κατεβάσει υλικό από τρίτο ετεροχρονισμένα, ή οποιοσδήποτε τρόπος παρακολούθησης του χρήστη. Να ξεκαθαρίζετε πάντα προς το χρήστη πώς οι ενέργειές του μπορούν να φέρουν ενα τέτοιο αποτέλεσμα.

Αν οι ενέργειες περιλαμβάνουν το κατέβασμα κάποιας εφαρμογής, να περιλαμβάνετε πάντα εναν εύκολο και άμεσο τρόπο να τον πληροφορήσετε σχετικά με το περιεχόμενο και το σκοπό της εφαρμογής. Προσοχή στους dialers!

 

Agenda

 
 

 

Newsletter

Ενημέρωση για το χώρο της Interactive Επικοινωνίας.