Διαδικασία Εγγραφής

H διαδικασία ένταξης στο ΙΑΒ Hellas έχει ως εξής:

1. Συμπληρώνετε και υποβάλλετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
  • Αίτηση ένταξης μέλους, ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας. Μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις στο τέλος της σελίδας
  • Για εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε., πρακτικό που επιβεβαιώνει την αίτηση συμμετοχής της εταιρείας στο IAB Hellas καθώς και ορίζει τον εκπρόσωπο. Μπορείτε να βρείτε φόρμες πρακτικών στο τέλος της σελίδας
  • Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Σε περίπτωση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., τα αντίστοιχα ΦΕΚ
  • Αντίγραφο του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα αποστέλλετε στο IAB Hellas, Υπερείδου 7, 10558, Πλάκα, Αθήνα, υπόψιν κ. Χάρη Ρούγκα, IAB Manager.

2.
Η αίτηση της εταιρείας σας αξιολογείται με βάση τις προδιαγραφές συμμετοχής μέλους στο IAB Hellas (είναι νομικά  προσωπα  που έχουν  επιδείξει έμπρακτη  δραστηριότητα  στον  χώρο  της  διαδραστικής  επικοινωνίας, ανεξάρτητα αν ασχολούνται και με άλλα αντικείμενα εκτός των παραπάνω)
 

3. Μετά την έγκριση της αίτησης, καταβάλλετε το ποσό εγγραφής (440€) καθώς και την αντίστοιχη συνδρομή για το τρέχον έτος, ανάλογα με τον τζίρο της εταιρείας, όπως κάτωθι:
  • Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τζίρο κάτω από 600.000 €:  440 €
  • Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τζίρο από 600.000 έως 3.000.000 €: 587 €
  • Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τζίρο από 3.000.000 € και πάνω: 735 €
    

Για κάθε απορία καθώς και αναλυτικές πληροφορίες και για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με την ένταξή σας στο IAB Hellas, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον IAB Manager, κ. Ρούγκα ή μέσω e-mail από τη φόρμα επικοινωνίας του site.

Downloads

Διαδικασία Εγγραφής

Ημερoμηνία
Περιγραφή
Έχετε πρόσβαση στο νέο.
03/03/11
doc

Αίτηση Μέλους εταιρείας ΑΕ

Έχετε πρόσβαση στο νέο.
03/03/11
doc

Αίτηση Μέλους Εταιρείας ΕΠΕ

Έχετε πρόσβαση στο νέο.
03/03/11
doc

Αίτηση Μέλους εταιρείας ΕΕ

Έχετε πρόσβαση στο νέο.
03/03/11
doc

Αίτηση Μέλους εταιρείας ΟΕ

Έχετε πρόσβαση στο νέο.
21/01/14
doc

Δείγμα Πρακτικού ΓΣ ΕΠΕ

Έχετε πρόσβαση στο νέο.
21/01/14
doc

Δείγμα Πρακτικού ΔΣ ΑΕ

 

Agenda

 
 

 

Newsletter

Ενημέρωση για το χώρο της Interactive Επικοινωνίας.