Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ
Μεσογείων 151, Μαρούσι| Δες το χάρτη
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'DCPresentations, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. File name: 'DCPresentations, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' at IMC.HomepagePromoList.get_CacheDependencies() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetCachedContentXml() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.get_ContentXmlReader() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetContent() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetCachedContent() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.BuildControls() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.Initialize(Object sender, EventArgs args) WRN: Assembly binding logging is turned OFF. To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1. Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging. To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'DCPresentations, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. File name: 'DCPresentations, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' at IMC.Imc_Speakers.get_CacheDependencies() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetCachedContentXml() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.get_ContentXmlReader() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetContent() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetCachedContent() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.BuildControls() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.Initialize(Object sender, EventArgs args) WRN: Assembly binding logging is turned OFF. To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1. Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging. To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'DCPresentations, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. File name: 'DCPresentations, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' at IMC.Imc_Sponsors.get_CacheDependencies() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetCachedContentXml() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.get_ContentXmlReader() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetContent() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetCachedContent() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.BuildControls() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.Initialize(Object sender, EventArgs args) WRN: Assembly binding logging is turned OFF. To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1. Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging. To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]. System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'DCPresentations, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. File name: 'DCPresentations, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' at IMC.Imc_SponsorsGrantSupport.get_CacheDependencies() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetCachedContentXml() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.get_ContentXmlReader() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetContent() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetCachedContent() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.BuildControls() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.Initialize(Object sender, EventArgs args) WRN: Assembly binding logging is turned OFF. To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1. Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging. To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]. System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'DCPresentations, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. File name: 'DCPresentations, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' at IMC.Imc_SponsorsSupport.get_CacheDependencies() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetCachedContentXml() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.get_ContentXmlReader() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetContent() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetCachedContent() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.BuildControls() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.Initialize(Object sender, EventArgs args) WRN: Assembly binding logging is turned OFF. To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1. Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging. To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].