Οδηγός

Ο «Οδηγός» δίνει μια συνοπτική περιγραφή των βασικών συστατικών του ψηφιακού και διαδραστικού marketing για την ενσωμάτωσή του σε μια ευρύτερη στρατηγική marketing, καθώς και επιχειρηματολογία για την απόδειξη της υπεραξίας που προσφέρει.

 

Η σημασία του ψηφιακού και διαδραστικού marketing

Κάθε στέλεχος του marketing και της επικοινωνίας αναμφίβολα γνωρίζει την ανατροπή που έφεραν τα ψηφιακά μέσα και το Internet στον κόσμο της παραδοσιακής διαφήμισης. Στην πραγματικότητα, το Internet όχι μόνον έθεσε υπό αμφισβήτηση τις παραδοσιακές στρατηγικές του marketing αλλά θα μπορούσαμε να πούμε πως άλλαξε και την ίδια τη φυσιογνωμία του καταναλωτή.

Το Internet είναι εκείνο που δίδαξε στον καταναλωτή να σκέφτεται, να μιλά και να αλληλεπιδρά με μια μάρκα. Αυτό είναι πλέον δυνατό χάρη στην άμεση και μόνιμη πρόσβαση που έχει ο καταναλωτής σε πληροφορίες, υπηρεσίες και προϊόντα, χάρη στους νέους τρόπους χρήσης των μέσων και τη μοναδική μορφή που έχει πάρει πλέον η διαδραστικότητα - και που είναι η παροχή επιπλέον δυνατοτήτων στον καταναλωτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής έχει πάρει οριστικά πλέον στα χέρια του τον έλεγχο.

Σήμερα, το Internet και τα ψηφιακά μέσα συνολικά έχουν πλέον καταλάβει μια μόνιμη θέση στην καθημερινή ζωή του καταναλωτή. Κλαδικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι το Internet συγκαταλέγεται μεταξύ των 3 κορυφαίων πηγών που συμβουλεύεται ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς (purchase process). Το παλαιότερο καθιερωμένο πρότυπο καταναλωτικής συμπεριφοράς AIDA (Attention - Interest – Desire - Action) αντικαθίσταται σταδιακά από το πρότυπο DDD (Discovery -  Discussion - Decision).

Κάθε προϊόν έχει τον δικό του κύκλο αγοράς (buying cycle), με τις δικές του απαιτήσεις αναφορικά με το μίγμα μέσων (media mix) και κατά περίπτωση προσαρμοσμένη στρατηγική marketing, η οποία ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του καταναλωτή για πληροφόρηση. Επίσης, το νέο μοντέλο καταναλωτή χρησιμοποιεί τα διάφορα μέσα συγχρόνως και συνδυάζοντάς τα. Μελέτη που εκπονήθηκε στις αρχές του 2008, η οποία ασχολήθηκε με το μοντέλο παράλληλων εργασιών (multi-tasking) του καταναλωτή, έδειξε ότι, στο 71% των περιπτώσεων, οι χρήστες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενώ ασχολούνται με κάτι τελείως διαφορετικό. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στους νέους, καθώς οι διαδικτυακές δραστηριότητες αποτελούν μέρος των καθημερινών τους δραστηριοτήτων: εργασία, φαγητό, τηλεόραση, ακρόαση μουσικής ή συζήτηση με φίλους. Αυτές οι μελέτες υπογραμμίζουν για ακόμα μία φορά τη σημασία του ολοκληρωμένου, πολυκαναλικού marketing, όπου το ψηφιακό και διαδραστικό marketing διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Αν και η πραγματικότητα αναφορικά με τον καταναλωτή και τον επαγγελματία του marketing έχει αλλάξει, η αποστολή, εν τέλει, παραμένει η ίδια.

Διαβάστε στην επόμενη σελίδα για τη δημιουργικότητα και το interactive marketing.
 

Agenda

 
 

 

Newsletter

Ενημέρωση για το χώρο της Interactive Επικοινωνίας.